Գտնվել է  16  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Հարկային օրենսդրություն

status
1.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
status
2.
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 20.12.2006, ՀՕ-245-Ն
status
3.
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.12.2010, ՀՕ-246-Ն
status
4.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 26.05.2011, ՀՕ-185-Ն
status
5.
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 20.03.2001, ՀՕ-162
status
6.
ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 30.09.1997, ՀՕ-155
status
7.
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 26.12.1997, ՀՕ-185
status
8.
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 07.07.2000, ՀՕ-79
status
9.
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 14.05.1997, ՀՕ-118
status
10.
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.12.2010, ՀՕ-209-Ն
status
11.
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 28.12.1998, ՀՕ-270
status
12.
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 26.12.2002, ՀՕ-491-Ն
status
13.
ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 07.07.1998, ՀՕ-236
status
14.
ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 14.04.1997, ՀՕ-107
status
15.
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 27.04.1994, ՀՕ-101
status
16.
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 19.12.2012, ՀՕ-236-Ն