Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱ ...

Ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   12.11.1997  -ից մինչեւ     -ը:
 

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

10 հուլիսի 1996 թ. թիվ 405

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի նախարարության կանոնադրությունը և կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը /կցվում են/:

(1-ին կետն ուժը կորցրել է մասնակիորեն 12.11.97 թիվ 528 որոշում)

(1-ին կետն ուժը կորցրել է 18.04.00 թիվ 202 որոշում)

i

2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի նախարարության կոլեգիայի անդամների թվաքանակը սահմանել 15 մարդ:

/2-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.02.98 թիվ 116 որոշում/

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1993 թվականի սեպտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի պետական վարչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 443 և սեպտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարության ժամանակավոր կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 495 որոշումները:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 1996 Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 10-Ի

ԹԻՎ 405 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

( ուժը կորցրել է 18.04.00 թիվ 202 որոշում)

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի նախարարությունը /այսուհետև` նախարարություն/ գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն իրականացնում է պետական կառավարում բնության ուսումնասիրման, բնական պաշարների պահպանության և օգտագործման կարգավորման ոլորտում` ենթարկվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը:

2. Նախարարությունը պատասխանատվություն է կրում բնական պաշարների պահպանության, արդյունավետ օգտագործման և վերարտադրության, շրջակա միջավայրի վիճակի բարելավման, նշված ոլորտներում պետական վերահսկողության իրականացման, ինչպես նաև գիտատեխնիկական և կառուցվածքային քաղաքականության, շուկայական հարաբերությունների ծավալման, սեփականության տարբեր ձևերի ներդաշնակ գործունեության ապահովման նպատակով տարբեր ձևերի ներդաշնակ գործունեության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծման համար:

3. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի նախարարությունն իրավաբանական անձ է, ունի Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կնիք:

 

i

II. Նախարարության խնդիրներն ու գործառույթները

 

i

4. Նախարարության հիմնական խնդիրներն ու գործառույթներն են`

ա/ հանրապետության բնական պաշարների` ընդերքի, հողերի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտի, կենդանական /այդ թվում` ձկան պաշարների/ և բուսական աշխարհի /այդ թվում` անտառների/, ինչպես նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ուսումնասիրման, արդյունավետ օգտագործման և պահպանության համալիր պետական կառավարումը, բնապահպան գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, շրջակա միջավայրի բարելավման աշխատանքների կազմակերպումը, բնապահպանության բնագավառում գիտատեխնիկական միասնական քաղաքականության վարումը.

բ/ բնական պաշարների հանրապետական միասնական ֆոնդերի տնօրինումը.

գ/ բնական պաշարների օգտագործման և բնության պահպանության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը` հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում ընդգրկելու համար.

դ/ բնապահպանական հիմնահարցերի գիտական վերլուծության կազմակերպումը և դրանց լուծման ուղիների հիմնավորումը.

ե/ նախարարությունների, գերատեսչությունների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների կողմից բնապահպան օրենսդրության պահանջների կատարման, էկոլոգիական նորմատիվների պահպանման նկատմամբ պետական բնապահպան վերահսկողության կազմակերպումն ու իրականացումը.

զ/ օրենքով սահմանված կարգով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության կազմակերպումն ու իրականացումը.

է/ բնական պաշարների, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և շրջակա միջավայրի աղտոտվածության /այդ թվում` ռադիոակտիվ/ և շրջակա միջավայրի վնասակար ներգործության պետական հաշվառումը, գնահատումն ու կադաստրների վարումը.

ը/ սահմանված կարգով բնական պաշարների ուսումնասիրության, պահպանության և օգտագործման պետական պատվերի ձևավորումն ու տեղադրումը, կատարման վերահսկողությունը, ստացված տեղեկատվության հավաքումն ու վերլուծությունը.

թ/ բնական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի կնքումը, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերահսկողությունը և օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում կնքված պայմանագրերն անվավեր ճանաչելը.

ժ/ հանրապետության տարածքում ընդերքի օգտագործման աշխատանքների նկատմամբ պետական երկրաբանական վերահսկողության իրականացումը, երկրաբանական ուսումնասիրման, երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը.

ի/ երկրաբանական ուսումնասիրությունների գրանցումը, օրենքով սահմանված կարգով երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման համար թույլտվություններ տալը, ինչպես նաև տեղեկատվության հավաքումը, պահպանումն ու օգտագործման տրամադրումը.

լ/ օգտակար հանածոների հանքավայրերի ուսումնասիրման և շահագործման ժամանակ դրանց արդյունաբերական գնահատման նյութերի քննարկումը ու համապատասխան կոնդիցիաների հաստատումը.

խ/ հանքավայրերի մանրազնին հետախուզման և վերագնահատման արդյունքներով ընդերքում օգտակար հանածոների պաշարների հաշվարկման նյութերի քննարկումը և պաշարների հաստատումն ու վերահաստատումը.

ծ/ օգտակար հանածոների հանքավայրերի պաշարների դուրսգրումը.

կ/ իր իրավասության սահմաններում օգտակար հանածոների արդյունահանման, հարստացման, վերամշակման և տեղափոխման համար հաստատված նորմատիվների պահպանման վերահսկումը.

հ/ շրջակա միջավայրի վիճակի դիտանցի կազմակերպումն ու իրականացումը.

ձ/ հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների կանխատեսման և դրանց վրա ակտիվ ներգործության իրականացման կազմակերպումը.

ղ/ հիդրոօդերևութաբանական երևույթների և բնական միջավայրի աղտոտվածության ուսումնասիրության բնագավառում կիրառական գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը.

i

ճ/ անտառների, բնական արգելոցների և բնության հատուկ պահպանվող այլ տարածքների կառավարումն ու աշխատանքների համակարգումը.

մ/ ջրային պաշարների, մթնոլորտի, կենդանական և բուսական աշխարհի /այդ թվում` անտառների/, բնակավայրերի կանաչ տնկարկների պահպանության, պաշտպանության և արդյունավետ օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության իրակնացումը.

յ/ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքերի վարումը.

ն/ բնական պաշարների վերարտադրության և երկրորդային հումքի վերամշակման կազմակերպումը.

շ/ թափոնների պետական ռեգիստրի ստեղծումն ու վարումը.

ո/ շրջակա միջավայրի վիճակի կարգավորման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման տնտեսական մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումը.

չ/ իր իրավասության սահմաններում բնության համալիր ուսումնասիրման, բնական պաշարների օգտագործման և բնապահպանական նորմատիվների, կանոնների, ստանդարտների և մեթոդական ձեռնարկների մշակումն ու հաստատումը.

պ/ ոլորտի գիտական թեմաների փորձաքննությունը.

ջ/ բնառեսուրսային տվյալների բանկի ստեղծումն ու վարումը, սահմանված կարգով պետական և ոչ պետական մարմիններին տեղեկատվության տրամադրումը.

ռ/ իր իրավասության շրջանակներում միջազգային համագործակցության իրականացումը շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում, արտասահմանյան առաջավոր փորձի ուսումնասիրումը, ընդհանրացումը և տարածումը.

ս/ բնակչության էկոլոգիական կրթության կազմակերպումն ու էկոլոգիական գիտելիքների տարածումը:

5. Նախարարությունը`

ա/ սահմանված կարգով թույլտվություն է տալիս բնական պաշարների օգտագործման և շրջակա միջավայրն աղտոտող նյութերի /այդ թվում` ռադիոակտիվ/ արտահանումների, արդյունաբերական, կենցաղային և այլ թափոնների տեղափոխման, թաղման /պահեստավորման/, ներմուծման, արտահանման և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրման համար.

բ/ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկություններում, հիմնարկներում, կազմակերպություններում և պահպանվող տարածքներում /անկախ դրանց գերատեսչական ենթակայությունից և սեփականության ձևից/ ստուգում է բնապահպան օրենսդրության պահանջների կատարման վիճակը.

գ/ օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության է ենթարկում ձեռնարկություններին, հիմնարկներին, կազմակերպություններին, քաղաքացիներին և հայց ներկայացնում բնական պաշարների օգտագործման և շրջակա միջավայրի աղտոտվածության սահմանված նորմաների խախտման հետևանքով պետությանը հասցված վնասների փոխհատուցման համար.

դ/ մասնակցում է նոր կառուցվող օբյեկտների տեղի ընտրության ու շահագործման հանձնման պետական հանձնաժողովների աշխատանքներին.

ե/ օրենքով սահմանված կարգով արգելք է դնում արդյունաբերական և այլ օբյեկտների շինարարության, վերակառուցման և ընդլայնման, բնական պաշարների օգտագործման և բնապահպան օրենսդրության խախտումներով կատարվող աշխատանքների վրա, ժամանակավորապես դադարեցնում է բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության նորմերն ու կանոնները խախտող արդյունաբերական և այլ ձեռնարկությունների աշխատանքը.

զ/ օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես կամ մշտապես սահմանափակում է փոխադրամիջոցների մուտքը հանրապետության որոշակի գոտիներ, բնակավայրեր և ռեկրեացիոն վայրեր:

 

III. Նախարարության աշխատանքի կազմակերպումը

 

6. Նախարարության համակարգն ընդգրկում է ենթակա ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների ու դրանց ենթակա ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների ամբողջությունը:

7. Նախարարությունը ոլորտին վերաբերող բոլոր հարցերը լուծում է իրեն վերապահված իրավունքների սահմաններում` չխախտելով ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմիններին, ձեռնարկություններին, հիմնարկներին ու կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ նախատեսված ինքնուրույնությունը: Նախարարությունը մյուս նախարարությունների հետ իրականացնում է գործարար կապեր ու համագործակցություն` միջճյուղային հարցերի մշակման ու լուծման համար:

8. Նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հանձնարարությամբ իրականացնում է ոլորտի պետական գույքի տիրապետման և օգտագործման գործառույթները:

Ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմիններում, ձեռնարկություններում, հիմնարկներում և կազմակերպություններում ապահովում է պետական սեփականության պահպանությունը:

9. Նախարարությունը`

ա/ ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ ու, դրանց հիման վրա և ի կատարումն դրանց, իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ և տալիս ցուցումներ, որոնց կատարումը պարտադիր է պետական կառավարման հանրապետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև քաղաքացիների համար.

բ/ մյուս նախարարությունների հետ համատեղ, անհրաժեշտության դեպքում, արձակում է հրամաններ և հրահանգներ.

գ/ ընդհանրացնում է օրենսդրական ակտերի կիրառման պրակտիկան ոլորտում, առաջարկություններ է մշակում օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ և դրանք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի քննարկմանը.

դ/ սահմանված կարգով մասնակցում է նախարարության իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի նախագծերի մշակմանն ու քննարկմանը.

ե/ կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից ընդունված հրամաններն ու հրահանգները:

1Օ. Նախարարության ոլորտի կառավարման բոլոր հարցերի քննարկումն ու լուծումը կազմակերպվում է կոլեգիալության ու միանձնյա ղեկավարման զուգակցման հիման վրա` աշխատանքի հանձնարարված տեղամասում գործերի վիճակի ու որոշակի առաջադրանքների կատարման համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության ճշտորոշ սահմանումով:

11. Նախարարությունը գլխավորում է նախարարը, որին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխան պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությամբ:

Նախարարը միաժամանակ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության գլխավոր պետական տեսուչը:

Նախարարն ունի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը` խորհրդակցելով նախարարի հետ:

12. Նախարարը`

ա/ պատասխանատվություն է կրում նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների կատարման համար.

բ/ սահմանում է նախարարի տեղակալների, վարչությունների ու բաժինների պետերի և նախարարության մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների պատասխանատվության աստիճանը` ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների գործունեության համար.

գ/ կատարում է նախարարի տեղակալների միջև պարտականությունների բաշխում.

դ/ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը, կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը և աշխատողների թվաքանակը.

ե/ հավանություն է տալիս ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների կանոնադրությունների նախագծերին.

զ/ հաստատում է նախարարության վարչությունների, բաժինների, նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների կանոնադրությունները.

է/ առաջարկում է նախարարության կոլեգիայի անդամների թվաքանակը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում կոլեգիայի կազմը.

ը/ կազմակերպում և ղեկավարում է նախարարության կոլեգիայի նիստերը.

թ/ կոնտրակտային եղանակով աշխատանքային պայմանագրեր է կնքում ենթակա ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների ղեկավարների հետ:

13. Նախարարի բացակայության ժամանակ, նրա հանձնարարությամբ, նախարարի պարտականությունները կատարումը նախարարի առաջին տեղակալը կամ տեղակալներից մեկը:

14. Նախարարությունում ստեղծվում է կոլեգիա, որի կազմի մեջ մտնում են նախարարը /նախագահ/, նախարարի տեղակալները` ի պաշտոնե, նախարարության այլ ղեկավար աշխատողներ:

15. Նախարարության կոլեգիան իր պարբերաբար անցկացվող նիստերում քննության է առնում ոլորտի զարգացման հիմնական հարցերը և նախարարության գործունեության այլ հարցեր, քննարկում է ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների գործնական ղեկավարման, կատարման ստուգման, ղեկավար կադրերի ընտրության և օգտագործման հարցերը, կարևորագույն հրամանների նախագծերը, լսում է նախարարության վարչությունների և բաժինների, ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների հաշվետվությունները:

Կոլեգիայի որոշումները կենսագործվում են, որպես կանոն, նախարարի հրամաններով: Նախարարի և կոլեգիայի անդամների միջև տարաձայնությունների առկայության դեպքում նախարարը կենսագործում է իր որոշումը` ծագած տարաձայնությունների մասին զեկուցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, իսկ կոլեգիայի անդամներն իրենց հերթին կարող են իրենց կարծիքը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին:

16. Գիտության և տեխնիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկությունները քննության առնելու, ոլորտում գիտականորեն հիմնավորված միասնական տեխնիկական քաղաքականություն իրականացնելու, տնտեսավարման շուկայական ձևերն արմատավորելու վերաբերյալ հանձնարարականներ մշակելու համար նախարարությունում ստեղծվում է գիտատեխնիկական խորհուրդ` բաղկացած մասնագետներից, այդ թվում` օտարերկրյա, գիտական փորձագետներից, ինչպես նաև գիտատեխնիկական ընկերությունների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից:

Գիտատեխնիկական խորհրդի կազմը և կանոնադրությունը հաստատում է նախարարը:

17. Նախարարությունը մասնակցում է բնագավառի աշխատողների մասնագիտական պիտանիության և որակավորման վերաբերյալ պահանջների սահմանման գործին, կոորդինացնում է համակարգի ղեկավար կադրերի ընտրության, տեղաբաշխման և որակավորման բարձրացման աշխատանքները:

18. Նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, ֆինանսների նախարարության և էկոնոմիկայի նախարարության համաձայնությամբ ստեղծում, վերակազմավորում և լուծարում է համակարգի ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու կազմակերպությունները:

19. Նախարարությունը թույլտվություն է տալիս համակարգի պետական ձեռնարկություններին դուստր ձեռնարկություններ հիմնադրելու և ձեռնարկությունների տնտեսական միավորումներին անդամակցելու համար:

2Օ. Նախարարությունը համաձայնություն է տալիս համակարգի ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների, բաժանմունքների, մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների տեղաբաշխման համար:

21. Նախարարությունը թույլտվություն է տալիս համակարգի ձեռնարկություններին, հիմնարկներին, կազմակերպություններին իրենց տնօրինության տակ գտնվող պետական ֆինանսական միջոցները Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս ներդնելու համար:

22. Նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկում է ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների տնօրինությանը հանձնված պետական գույքի օգտագործումը, ինչպես նաև համաձայնություն է տալիս այդ գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար:

23. Նախարարությունն իրականացնում է ենթակա պետական կառավարման հանրապետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների գործունեության, ներառյալ հիմնադիր փաստաթղթերի և դրանց կողմից կնքված պայմանագրերի օրինականության վերահսկումը:

24. Նախարարության կենտրոնական ապարատի ֆինանսավորումն իրականացվում է միայն պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

25. Նախարարությունը կազմակերպում է քաղաքացիների նամակների /դիմումների ու գանգատների/ ժամանակին քննարկումը, հասնելով այդ նամակներում բարձրացված հարցերի ճիշտ լուծմանը, ինչպես նաև միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների նամակներում հաղորդվող` նախարարության համակարգի ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործունեության մեջ տեղ գտած թերությունների վերացման համար:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒԼԻՍԻ 10-Ի ԹԻՎ 405 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

i

Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք

 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ

/ուժը կորցրել է 12.11.97 թիվ 528 որոշում/

 

.__________.              .___________.            .___________.

| ՆԱԽԱՐԱՐԻ |______________|  ՆԱԽԱՐԱՐ  |____________|  ԿՈԼԵԳԻԱ  |

|ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ|              .___________.            .___________.

.__________.                   |

._________________________________________________________.

|                      |           |       |              |

._________________.       ._____________.  |  .___________.   ._________.

| ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ |       |   ՆԱԽԱՐԱՐԻ  |  |  |  ՆԱԽԱՐԱՐԻ |   |ՆԱԽԱՐԱՐԻ |

|     ՏԵՂԱԿԱԼ     |__.    |    ՏԵՂԱԿԱԼ  |  |  |   ՏԵՂԱԿԱԼ |   | ՏԵՂԱԿԱԼ |

._________________.  |    ._____________.  |  .___________.   ._________.

|           |         |        |          |

._______________.   |           |         |        |          |

|    ՊԵՏԱԿԱՆ    |   |    ._____________.  |        |          |

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ |   |    |ԿԵՆՍԱՌԵՍՈՒՐՍ-|  |        |          |

|ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ |___|    |ՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆՈՒ-|  |        |          |

| ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ   |   |    | ԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ |  |        |          |

._______________.   |    |  ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ  |  |        |          |

.______________.    |    |  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ |  |        |          |

|  ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ   |    |    | ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ |  |        |          |

| ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  |____|    ._____________.  .____.   |          |

.______________.    |      .__________.        |   |          |

.______________.    |  .________. ._________.  |   |          |

|ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ |    |  |ԿԵՆՍԱ-  | |ԲՆՈՒԹՅԱՆ |  |   |          |

| ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ  |____.  |ՌԵՍՈՒՐՍ-| |ՀԱՏՈՒԿ   |  |   |          |

| ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  |       |ՆԵՐԻ    | |ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ|  |   |          |

.______________.       |ԲԱԺԻՆ   | |ՏԱՐԱԾՔՆԵ-|  |   |          |

.________. |ՐԻ ԲԱԺԻՆ |  |   |          |

._________.  |   |          |

|   |          |

.__________________.   |          |

|                      |          |

|                      |          |

._________________.         |     ._______________.|          |

|   ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ    |         |_____| ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ||          |

|ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ|         |     |  ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  ||          |

|  ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ    |_________|     ._______________.|          |

._________________.         |    .________________.|          |

|    |  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ  ||          |

.________________.          |    |  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ  ||          |

|    ԳՈՐԾԵՐԻ     |          |____| ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-||          |

| ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ|__________.    |ՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ||          |

.________________.               .________________.|          |

|          |

|          |

._________________________.          |

|                                    |

|    .____________________.          |

|    | ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ |          |

|    | ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱ-  |          |

|____| ԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱ-  |          |

|    | ՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ|          |

|    .____________________.          |

|    .____________________.          |

|    | ՀՈՂԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ|          |

|____|     ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ    |          |

|    .____________________.          |

|    .____________________.          |

|    | ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ-|          |

.____|  ԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  |          |

.____________________.          |

|

|

|

._____________.

|

._______________.    |    ._______________.

| ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՄԱՐԿ-|    |    |  ՊԻՆԴ ՕԳՏԱԿԱՐ |

|  ՇԵՅԴԵՐԱԿԱՆ   |    |    |   ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ  |

|ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ|____|____|   ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ |

|  ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  |    |    ._______________.

._______________.    |

._______________.    |     .______________.

|ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ|    |     |ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  |

|ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ,|    |     |ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ  |

| ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱՅԻ |____|_____|    ՖՈՆԴ      |

|  ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  |    |     .______________.

._______________.    |

._________________.   |     .______________.

|ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒ- |   |     |ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ    |

|ԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-|   |     |ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ    |

| ԿԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒ- |_________|ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ   |

|ԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ |         .______________.

._________________.

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
10.07.1996
N 405
Որոշում