X

Արագ որոնում

Ակտի բառերը, տեսակը, ընդունող մարմինը, ընդունման ամսաթիվը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով
Համար
Տարի
ՀՀ ռազմական դրության իրավական ռեժիմ
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 15.11.2017, ՀՕ-195-Ն
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 15.11.2017, ՀՕ-196-Ն
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.12.2006, ՀՕ-258-Ն
Տեսնել բոլորը
Համակարգի իրավական բազան տրված է  16.07.2021  -ի դրությամբ
Համակարգի իրավական բազան պարունակում է  143936  փաստաթուղթ
ՀՀ արտակարգ դրության պարետի որոշումներ Տեսնել բոլորը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 20.12.2006, ՀՕ-245-Ն
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.12.2010, ՀՕ-246-Ն
Տեսնել բոլորը
ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՑՎԱԾ ԱԿՏԵՐԸ