X

Արագ որոնում

Ակտի բառերը, տեսակը, ընդունող մարմինը, ընդունման ամսաթիվը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով
Համար
Տարի
ՀՀ ռազմական դրության իրավական ռեժիմ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 15.11.2017, ՀՕ-196-Ն
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 15.11.2017, ՀՕ-195-Ն
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.12.2006, ՀՕ-258-Ն
Տեսնել բոլորը
Համակարգի իրավական բազան տրված է  10.06.2021  -ի դրությամբ
Համակարգի իրավական բազան պարունակում է  143028  փաստաթուղթ
ՀՀ արտակարգ դրության պարետի որոշումներ Տեսնել բոլորը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 20.12.2006, ՀՕ-245-Ն
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 26.12.2002, ՀՕ-491-Ն
Տեսնել բոլորը
ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՑՎԱԾ ԱԿՏԵՐԸ