X

Արագ որոնում

Ակտի բառերը, տեսակը, ընդունող մարմինը, ընդունման ամսաթիվը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով
Համար
Տարի
Համակարգի իրավական բազան տրված է  30.11.2023  -ի դրությամբ
Համակարգի իրավական բազան պարունակում է  152341  փաստաթուղթ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 20.12.2006, ՀՕ-245-Ն
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.12.2010, ՀՕ-246-Ն
Տեսնել բոլորը
ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՑՎԱԾ ԱԿՏԵՐԸ