Գտնվել է  39  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

ՀՀ օրենսգրքեր

status
1.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 06.12.1985
status
2.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.05.1998, ՀՕ-239
status
3.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 01.07.1998, ՀՕ-248
status
4.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 06.07.2000, ՀՕ-83
status
5.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 02.05.2001, ՀՕ-185
status
6.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.06.2002, ՀՕ-373-Ն
status
7.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-123-Ն
status
8.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.11.2004, ՀՕ-124-Ն
status
9.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 24.10.2005, ՀՕ-211-Ն
status
10.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 28.11.2011, ՀՕ-280-Ն
status
11.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.12.2013, ՀՕ-139-Ն
status
12.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 25.05.2016, ՀՕ-54-Ն
status
13.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 04.10.2016, ՀՕ-165-Ն
status
14.
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Օրենսգիրք,   Հայաստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Բելոռուսի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղազախստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղրղզստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ռուսաստանի Դաշնություն, 11.04.2017
status
15.
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ
Օրենսգիրք,   Հայաստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Բելոռուսի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղազախստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ղրղզստանի Հանրապետություն, 11.04.2017
Ռուսաստանի Դաշնություն, 11.04.2017
status
16.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 07.02.2018, ՀՕ-95-Ն
status
17.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 09.02.2018, ՀՕ-110-Ն
status
18.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 05.05.2021, ՀՕ-199-Ն
status
19.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 30.06.2021, ՀՕ-306-Ն
status
20.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
21.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.03.1961
status
22.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 04.06.1964
status
23.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 04.06.1964
status
24.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 18.07.1969
status
25.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 07.07.1971