Սեղմել Esc փակելու համար:
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.07.2003 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   07.01.2001  -ից մինչեւ   05.07.2003  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 08.05.03 թիվ 626-Ն որոշում)

i

040.0477.300798

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«30» հուլիսի 1998 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հուլիսի 1998 թ. թիվ 477

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25 հոդվածին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել շինարարության ավարտի փաստագրման կարգը (կցվում է):

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի ԹԻՎ 477 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

ԿԱՐԳ

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող շինարարության (շենքեր, շինություններ, դրանց վերակառուցում, վերականգնում, ամրացում, արդիականացում) ավարտի փաստագրման կարգը:

2. Շինարարության ավարտը փաստագրվում է շինարարության ավարտական ակտի ձևակերպումով, նախագծով նախատեսված շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների իրականացումից հետո:

3. Համալիրի կազմում ընդգրկված առանձին շենքերի և շինությունների (օբյեկտների) ավարտական ակտերը կառուցապատողի ցանկությամբ կարող են ձևակերպվել ըստ դրանց շինարարության ավարտի:

4. Կառուցապատողի ցանկությամբ ավարտական ակտը կարող է ձևակերպվել առանց նախագծով նախատեսված այնպիսի աշխատանքների իրականացման, որոնց համար չի պահանջվում շինարարության թույլտվություն:

5. Ավարտական ակտի ձևակերպման համար ներկայացված օբյեկտների, ինչպես նաև կատարողական փաստաթղթերի ձևերը պետք է համապատասխանեն հաստատված նախագծերին, ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին:

i

6. Համայնքի վարչական սահմաններում իրականացված շինարարության համար ավարտական ակտերը տալիս են համայնքների ղեկավարները, համայնքների վարչական սահմաններից դուրս տարածքներում մարզպետները, Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը:

i

7. Համայնքի վարչական սահմաններում ավարտական ակտի ձևակերպման համար կառուցապատողից գանձվում է վճար` համաձայն «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

 

II. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

8. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կառուցապատողը դիմում է սույն կարգի 6-րդ կետում նշված համապատասխան մարմնին` ավարտական ակտի ձևակերպման համար:

9. Դիմումին կցվում են`

ա) օբյեկտի շինարարության կատարողական փաստաթղթերը`

- աշխատանքային գծագրերը` իրավասու սուբյեկտների նշումներով, որոնցում ամրագրվում են իրականացված շինարարության համապատասխանությունն այդ գծագրերին և սահմանված կարգով այդ գծագրերում կատարված փոփոխություններին,

- շինարարության վարման ընդհանուր մատյանը,

- ծածկված աշխատանքների և փորձարկումների ակտերի պատճենները,

բ) ավարտական ակտերի ձևակերպման համար սահմանված վճարի մուծումը հավաստող անդորրագիրը:

i

10. Սույն կարգի 6-րդ կետում նշված համապատասխան մարմինը ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա դիմումը տալու օրվանից մեկամսյա ժամկետում ձևակերպում և կառուցապատողին է հանձնում ավարտական ակտը (ձևը կցվում է) կամ դիմումը մերժելու մասին գրավոր պատասխանում է դիմողին` նշելով մերժման պատճառները:

Սույն կարգի 9-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված փաստաթղթերի բացակայության դեպքում կառուցապատողը, եթե սահմանված կարգով ստացել է շինարարության թույլտվություն, շինարարության ավարտը փաստագրելու համար լիազորված մարմին է ներկայացնում եզրակացություն օբյեկտի տեխնիկական վիճակի մասին` տրված տեխնիկական հետազոտում կամ հսկողություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անձի կողմից, որի հիման վրա լիազորված մարմինը դիմումը տալու օրվանից 15-օրյա ժամկետում ձևակերպում է ավարտական ակտը:

(10-րդ կետը լրաց. 05.12.00 թիվ 802 որոշում)

i

11. Կրկնակի դիմումի և սույն կարգի 6-րդ կետում նշված համապատասխան մարմնի առաջադրած պահանջները կառուցապատողի կողմից բավարարվելու դեպքում ավարտական ակտը ձևակերպվում և կառուցապատողին է տրվում կրկնակի դիմումը տալու օրվանից մեկշաբաթյա ժամկետում:

(11-րդ կետը փոփ. 05.12.00 թիվ 802 որոշում)

12. Ավարտական ակտը կազմվում է 4 օրինակից, որոնցից մեկը մնում է սույն կարգի 6-րդ կետում նշված համապատասխան մարմնի մոտ, մեկական օրինակ տրվում է կառուցապատողին, կապալառուին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության համապատասխան տարածքային մարմնին:

13. Համայնքների ղեկավարները շինարարության ավարտական ակտը ձևակերպելուց հետո 7-օրյա ժամկետում այդ մասին ծանուցում են համապատասխան մարզպետներին` կցելով ակտի պատճենը: Մարզպետները` մարզի վարչական սահմաններում, Երևանի քաղաքապետը` Երևանում ձևակերպված ավարտական ակտերի մասին եռօրյա ժամկետում ծանուցում են քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության պետական տեսչությանը` կցելով ակտի պատճենը:

 

ՁԵՎ

 

ՀՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏ

 

ԹԻՎ _______

 

Կառուցապատող ________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի անունը,

ազգանունը)

 

կողմից կառուցված ____________________________________________________

(օբյեկտի անվանումը)

 

որը գտնվում է _______________________________________________________

(օբյեկտի հասցեն)

 

որի`

 

ա) նախագծային փաստաթղթերը մշակվել են թիվ ___________ լիցենզիա ունեցող

 

______________________________________________________________ կողմից

(նախագծային կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռներեցի անունը,

ազգանունը)

 

բ) շինարարությունն սկսվել է _________________________________________

(շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի

անվանումը)

 

_____________________________________________________________ կողմից`

 

տրված «___» _________ 199 թ. թիվ ______ շինարարության թույլտվության

 

համաձայն.

 

գ) շինարարությունն իրականացվել է թիվ ______________ լիցենզիա ունեցող

 

__________________________________________________ կապալառուի կողմից

(շինարարությունն իրականացնողի անվանումը)

 

դ) հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թիվ ____________ լիցենզիա

 

ունեցող _____________________________________________________ կողմից

(հեղինակային հսկողություն իրականացնողի անունը,

ազգանունը)

 

ե) տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թիվ ______ լիցենզիա ունեցող

 

_____________________________________________________________ կողմից

( տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի անունը, ազգանունը)

 

զ) ներկայացված են ծածկված աշխատանքների __________________ ակտ.

(ակտերի թիվը)

 

է) ներկայացված են փորձարկումների _________________ ակտ.

(ակտերի թիվը)

 

ը) շինարարության վարման ընդհանուր մատյանը (__________ էջ).

 

թ) օբյեկտի հիմնական ցուցանիշներն են

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Օբյեկտի շինարարությունն իրականացվել է նախագծային փաստաթղթերին

համապատասխան և նորմատիվ պահանջներին բավարարող որակով:

 

Հաստատում են`

 

Հեղինակային հսկողություն ____________________ ______________________

                              (ստորագրությունը)     (անունը, ազգանունը)

 

Տեխնիկական հսկողություն ____________________ ______________________

                              (ստորագրությունը)     (անունը, ազգանունը)

 

_____________________________________________________________________

                       (օբյեկտի հասցեն և անվանումը)

 

Կառուցված է նախագծային առաջադրանքին համապատասխան և շինարարությունը

համարվում է ավարտված:

 

Սույն ակտը կազմված է 4 օրինակից, որոնցից մեկական օրինակ տրամադրվում

են`

 

ա) _________________________________________________________________

(կառուցապատողի անունը կամ անվանումը)

 

բ) _________________________________________________________________

(գլխավոր կապալառուի անվանումը)

 

գ) _________________________________________________________________

(ավարտական ակտը ձևակերպող մարմնի անվանումը)

 

դ) _________________________________________________________________

(ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական միասնական

կադաստրի վարչության տարածքային մարմինը)

 

________________________________________

                               (մարզպետ, քաղաքապետ, գյուղապետ)

 

         ______________________      ______________________

           (ստորագրությունը)          (անունը, ազգանունը)

 

«_____» ______________ 199 թ.

 

քաղ. (գյուղ) ______________

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
30.07.1998
N 477
Որոշում