Գտնվել է  3874  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ ՎԱՐՈՒՅԹ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ ՄԵՐԺԵԼԸ ՀԱՆԳԵՑՐԵԼ Է ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 24.03.2021, ԱՐԴ1/0084/12/18
status
2.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 17.03.2021, ԵԴ/0253/01/19
status
3.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 17.03.2021, ԵԴ/0253/01/19
status
4.
ՀԻՄՆԱՎՈ՞Ր ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԸՆՏՐԵԼՈՒ` ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԹԱՔՆՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.03.2021, ԵԴ/0331/06/20
status
5.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 64-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 397-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.03.2021, ԱՎԴ/0104/01/19
status
6.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 67-ՐԴ ԵՎ 67.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.03.2021, ՏԴ/0041/01/19
status
7.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 381-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2.1-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 05.03.2021, ԱՐԴ/0055/15/20
status
8.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 178-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.02.2021, ԵԱՔԴ/0137/01/15
status
9.
ՊԱՏՎԵՐՈՎ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՕՐԵՆՔԻ ՄԻԱՏԵՍԱԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.02.2021, ԵԿԴ/0003/01/15
status
10.
ԻՐԱՎԱՉԱ՞Փ Է ԱՐԴՅՈՔ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ Ռ.ՔՈՉԱՐՅԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆ Հ.ԱԼՈՒՄՅԱՆԻ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆ ԱՌԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆԵԼԸ` Ռ.ՔՈՉԱՐՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆՏՐՎԱԾ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՆՓՈՓՈԽ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.02.2021, ԵԴ/0253/01/19
status
11.
ՈՐՈՇԱԿԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՏԺԱՏԵՍԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԿԱ Է ՕՐԵՆՔԻ ՄԻԱՏԵՍԱԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 19.02.2021, ԵԴ/1090/01/19
status
12.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 174-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 12.02.2021, ԵԴ/0684/11/18
status
13.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 119-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 4-ՐԴ ՄԱՍԻ ԵՎ 179-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 12.02.2021, ԵԴ/27266/02/18
status
14.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 112-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.02.2021, ԵԴ/0335/01/19
status
15.
ԻՐԱՎԱՉԱ՞Փ Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՆՔՆԱԲԱՑԱՐԿԻ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԻ ՀԻՄՔԻՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.02.2021, ՇԴ/0109/06/19
status
16.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆ ԱՌԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆԵԼՆ ԱՅՆ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ, ՈՐ ՉԻ ՊԱՀՊԱՆՎԵԼ ԲՈՂՈՔԻ ՀԻՄՔԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋԸ, ՀԱՆԳԵՑՐԵԼ Է ԴԻՄՈՂ Ժ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԻ` ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 08.02.2021, ԵԴ/0782/11/19
status
17.
ԴԱՏԱԿԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ԹԵ ՊԱՏՐԱՆՔԱՅԻՆ, ԻՆՉԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է, ՈՐ ԱՆՁՆ ԻՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԴԵՊՔՈՒՄ` ՈՂՋԱՄԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ, ՊԵՏՔ Է ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ, ԻՐ ԽԱԽՏՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԻՐԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 02.02.2021, ԵՇԴ/0006/01/17
status
18.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 83-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 02.02.2021, ԼԴ2/0015/01/19
status
19.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 21-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 4-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.02.2021, ԵԿԴ/0046/01/09
status
20.
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 431-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ 6-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.01.2021, ԵԴ/0930/04/18
status
21.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 303-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 3-ՐԴ ԿԵՏԵՐԻ 304-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 306-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.01.2021, ԿԴ3/0112/02/14
status
22.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 27-ՐԴ, 176-ՐԴ, 196-ՐԴ, 289-ՐԴ, 301-ՐԴ, 302-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, «ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 45-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.01.2021, ԱՐԱԴ/1300/02/19
status
23.
ՀՀ ՔՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԸ, 119-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 4-ՐԴ ՄԱՍԻ, 179-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ, 362-ՐԴ ԵՎ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.01.2021, ԵԴ/3140/02/19
status
24.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.01.2021, ԵԱԴԴ/1443/02/11
status
25.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 197-ՐԴ ԵՎ 200-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.01.2021, ԵԱՆԴ/0917/02/15