Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

'ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ՄԵՂ ...'  -ից (հոդ.61 մ.1)  հղումների ցանկը

status
1.
հոդ.61 մ.1
arrow   
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁԻ` ԻՐԵՆ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԼԵԶՎՈՎ ՀԱՆԴԵՍ ԳԱԼՈՒ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
2.
հոդ.61 մ.1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 226-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
3.
հոդ.61 մ.1
arrow   
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 375-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԴԱՏԱՎՃՌԻ ՊԱՏՃԵՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾ` ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, լր.
status
4.
հոդված 61, մաս 1
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՎԱՐՈՐԴԸ ԿԱՐՈՂ Է ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 124-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ՀԻՄՔՈՎ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՊԱՀԱՆՋԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԵԹԵ ԱՅԴ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՉԷ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ,
status
5.
հոդ. 61, մ. 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 7-ՐԴ ՄԱՍԻ, 119-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 4-ՐԴ ՄԱՍԻ, 179-ՐԴ, 362-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ,
status
6.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՉՊԱՀՊԱՆՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ, «ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 63-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 145-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
7.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 371-ՐԴ ԵՎ 368-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
8.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ԵՎ 6-ՐԴ ՄԱՍԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
9.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 54-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
10.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ` ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ , լր
status
11.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ` ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ , լր
status
12.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ` ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ԵՎ ԸՍՏ ԱՅԴՄ ԱՐԴՅՈ՞Ք ԻՐԱՎԱՍՈՒ Է ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՐԳՈՎ ՔՆՆՎԱԾ ԳՈՐԾՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ , լր
status
13.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ` ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ , լր
status
14.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ` ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ , լր
status
15.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 49-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ, 51-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, 55-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ, 59-ՐԴ ԵՎ 66-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
16.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 49-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ, 51-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, 55-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ, 59-ՐԴ ԵՎ 66-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
17.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 416-ՐԴ, 419-ՐԴ, 420-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
18.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 25-ՐԴ, 27-ՐԴ ԵՎ 124-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
19.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
«ՀՀ-ՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 11-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ , լր
status
20.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԳԻՐՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԱՅՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ԵՐԲ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԳԻՐՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ Է ՆՈՏԱՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱՐԿՈՒՄԸ , լր
status
21.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 49-ՐԴ, 51-ՐԴ, 55-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ , լր
status
22.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 1243-ՐԴ ԵՎ 1244-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
23.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԸ` ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ, լր
status
24.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՍՆԱՆԿ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՊԱՐՏԱՊԱՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԻՐԱՑՆԵԼ ԻՐ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ` ԱՆՁԱՄԲ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ` ԻՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԴՐԱԲԱՐ ԽԱԽՏՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ, լր
status
25.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 17-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 339-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
26.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 54-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ, 72-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ, 80-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, լր
status
27.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀԻՄՆԱՎՈ՞Ր ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ Ա.ԿԱՐԱՄԻԻ (ՔԱՐԱՄԻԻ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ` ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ` ՀՆԳՕՐՅԱ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, լր
status
28.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆ ԱՌԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆԵԼՆ ԱՅՆ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ, ՈՐ ՉԻ ՊԱՀՊԱՆՎԵԼ ԲՈՂՈՔԻ ՀԻՄՔԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋԸ, ՀԱՆԳԵՑՐԵԼ Է ԴԻՄՈՂ ԿՈՂՄԻ` ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ, լր
status
29.
հոդ 61, մաս 1
arrow   
ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱ՞Ծ Է ԱՐԴՅՈՔ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ` 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 20-Ի ՈՐՈՇՄԱՆ ԴԵՄ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼ Ն.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆ Լ.ՍԱՊԱԺԵԱՆԻ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ Է, լր