Գտնվել է  3298  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԻՐԱՎԱՉԱՓ Է ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԿՆԱԿԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄՆ ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ՆՇՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.11.2019, ԵԱԴԴ/3172/02/15
status
2.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԻՐԱՎԱՉԱՓ Է ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԿՆԱԿԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄՆ ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ՆՇՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.11.2019, ԵԱԴԴ/3172/02/15
status
3.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 21-ՐԴ ԵՎ 31-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 08.11.2019, ԵԱՔԴ/3437/02/16
status
4.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 240-ՐԴ, 259-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 04.11.2019, ԵԿԴ/3928/02/16
status
5.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ, 99-ՐԴ, 179-ՐԴ ԵՎ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 04.11.2019, ԵԴ/0563/04/18
status
6.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ, 119-ՐԴ ԵՎ 179-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 04.11.2019, ՍԴ/1124/02/18
status
7.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 19-ՐԴ, 1087.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 18.10.2019, ԵԱԴԴ/2612/02/16
status
8.
ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 44-ՐԴ ԵՎ 53-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 17.10.2019, ԵԴ/1057/02/18
status
9.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 66-ՐԴ ԵՎ 381-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 21-ՐԴ ԵՎ 31-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.10.2019, ԵԿԴ/3891/02/17
status
10.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ, 119-ՐԴ ԵՎ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 11.10.2019, ԵԴ/12719/02/18
status
11.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 136-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 08.10.2019, ՎԴ/4037/05/16
status
12.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 312-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 08.10.2019, ԵԿԴ/4063/02/15
status
13.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՌԿԱ` ՄԻՄՅԱՆՑ ՀԱԿԱՍՈՂ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ՄԻԱՆՇԱՆԱԿ ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ՓԱՍՏԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.10.2019, ԵԿԴ/4733/02/14
status
14.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ՄԻՆՍԿԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿԱՐՈՂ Է ՃԱՆԱՉՎԵԼ ԵՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԵԹԵ ԱՅՆ ԿԱՅԱՑՎԵԼ Է ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԱՄ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՑԵՐՈՎ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.10.2019, ՇԴ/0024/16/17
status
15.
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ ԿԱՊԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԵՐՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ Ո՞Ր ՊԱՀԻՆ Է ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.09.2019, ՎԴ/2955/05/18
status
16.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 5-ՐԴ ԵՎ 80-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.09.2019, ՎԴ/8117/05/18
status
17.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 179-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.09.2019, ՇԴ/2909/02/18
status
18.
ՎՃՌԱԲԵԿ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.09.2019, ՎԴ/8512/05/18
status
19.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 300-ՐԴ, 303-ՐԴ, 304-ՐԴ ԵՎ 426-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 24.09.2019, ԵՇԴ/2308/02/15
status
20.
Ո՞Ր ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՆՁԻՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԺԱՌԱՆԳ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՎ Ո՞Վ Է ԿՐՈՒՄ ԱՅԴ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԴՐԱՆՔ ՉԱՊԱՑՈՒՑԵԼՈՒ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 24.09.2019, ԵԱՔԴ/4912/02/15
status
21.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 369-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.09.2019, ԱՎԴ/1617/02/18
status
22.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՌԿԱ Է ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԱՅՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ԵՐԲ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՕՐԻՆԱԿԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ՕՐԸ ՉԻ ՈՒՂԱՐԿԵԼ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ԿԱՄ ՄԻՆՉ ԱՅԴ ԱՌՁԵՌՆ ՉԻ ՀԱՆՁՆԵԼ ԱՅՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.09.2019, ԱՐԴ1/1130/02/18
status
23.
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 16.08.2019, ԵԿԴ/4008/02/17
status
24.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 362-ՐԴ, 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 05.08.2019, ԵԿԴ/3578/02/17
status
25.
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 75-ՐԴ ԵՎ 76-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 02.08.2019, ԵՇԴ/0111/04/16