Գտնվել է  3192  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 49-ՐԴ, 69-ՐԴ, 71-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 19.04.2019, ԵԱՔԴ/0598/02/15
status
2.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 119-ՐԴ, 179-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 19.04.2019, ԵԴ/17609/02/18
status
3.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 32-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 103-ՐԴ ԵՎ 221-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 16.04.2019, ԿԴ1/0264/02/18
status
4.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 11-ՐԴ, 13-ՐԴ, 369-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 16.04.2019, ԵԿԴ/0612/04/16
status
5.
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 23-ՐԴ ԵՎ 24-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 95-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.04.2019, ԱՎԴ1/0347/02/11
status
6.
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 23-ՐԴ ԵՎ 24-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 95-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.04.2019, ԱՎԴ1/0347/02/11
status
7.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ԵԷԴ/0810/02/10
status
8.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 289-ՐԴ, 290-ՐԴ, 294-296-ՐԴ, 298-ՐԴ, 345-ՐԴ, 347-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 47-ՐԴ, 48-ՐԴ, 51-ՐԴ, 53-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ԵԱՔԴ/4741/02/16
status
9.
ՀՀ ՔԱՂԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ԱՎԴ/0670/02/17
status
10.
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 113-ՐԴ, 122-ՐԴ, 220-ՐԴ, 222-ՐԴ, 223-ՐԴ, 228-ՐԴ, 265-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 28.03.2019, ԵԿԴ/4054/02/16
status
11.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ, 60-ՐԴ 62-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 28.03.2019, ԿԴ/0082/02/09
status
12.
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 113-ՐԴ, 122-ՐԴ, 220-ՐԴ, 222-ՐԴ, 223-ՐԴ, 228-ՐԴ, 265-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 28.03.2019, ԵԿԴ/4054/02/16
status
13.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ, 396-ՐԴ, 410-ՐԴ, 1058-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.03.2019, ԵԿԴ/2870/02/13
status
14.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ ԵՎ 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.03.2019, ԵԱՔԴ/2307/02/16
status
15.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉԸ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԳՈՒՅՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏԻՐՈՋ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՉԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒԷ ԱՅԴ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒՂՂԵԼՈՒ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.03.2019, ԱՐԱԴ/0010/04/15
status
16.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉԸ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԳՈՒՅՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏԻՐՈՋ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՉԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒԷ ԱՅԴ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒՂՂԵԼՈՒ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.03.2019, ԱՐԱԴ/0010/04/15
status
17.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 9-ՐԴ ԵՎ 255-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/0150/05/16
status
18.
«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, «ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 11-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 42-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/0602/05/16
status
19.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 7-ՐԴ, 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍԵԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/3146/05/16
status
20.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 32-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/5900/05/16
status
21.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 7-ՐԴ, 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍԵԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/8034/05/16
status
22.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 7-ՐԴ, 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍԵԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/8426/05/16
status
23.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 7-ՐԴ, 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍԵԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/8904/05/16
status
24.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 7-ՐԴ, 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍԵԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/9607/05/16
status
25.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 7-ՐԴ, 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 60-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍԵԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.03.2019, ՎԴ/9624/05/16