Գտնվել է  2911  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 115-ՐԴ, «ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 29-ՐԴ, 33-ՐԴ ԵՎ 34-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԿԴ/1490/02/16
status
2.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 32-ՐԴ ԵՎ 124.4-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/0399/05/16
status
3.
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 23.12.2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ 360-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ «ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՅԴ ՎՃԱՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԻ» 8-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵԷԴ/1332/02/16
status
4.
ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՆԵՐԸ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐՈՎ ՉԿԱՀԱՎՈՐԵԼՈՒ ՓԱՍՏՆ ԻՆՔՆԻՆ ԲԱՎԱՐԱՐ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՕԺՏՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՉ ԻՐԱՎԱՉԱՓ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐՍԵՎՈՐԵԼՈՒ ՓԱՍՏԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԴՅՈ՞Ք ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆԳ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/8765/05/13
status
5.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 32-ՐԴ, 279-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/5879/05/14
status
6.
ԿԱՐՈ՞Ղ Է ԱՐԴՅՈՔ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԳՐԱՎՈՐ ՉՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐՎԵԼ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/3580/05/15
status
7.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 124.4-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/5059/05/15
status
8.
Ո՞Ր ՊԱՀԻՑ Է ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳՐՈՎ ԱՅԴ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/6295/05/14
status
9.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՆՁԸ ԵՆԹԱԿԱ Է ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 154-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍՈՎ, ԵԹԵ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ԱՐԱՐՔԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/1961/05/15
status
10.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 38-ՐԴ ԵՎ 154-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/2737/05/15
status
11.
ԿԱՐՈՂ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՉՊԱՀՊԱՆՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՎ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ԱՅԼ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐՊԵՍ ԱՆՇԱՐԺ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/3665/05/14
status
12.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ, 18-ՐԴ, 162.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, «ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 95-ՐԴ, 100-ՐԴ, 102-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵԿԴ/0441/02/16
status
13.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 103-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, «ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ ՄԱՍԻՆ»ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ, 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵԿԴ/3817/02/16
status
14.
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 200-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 5-ՐԴ, 249-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 204-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/0839/05/16
status
15.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՆԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՈՎ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԳՈՐԾՈՂ «ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 29.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ` ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻՑ ԳԱՆՁԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ/0883/05/16
status
16.
«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 29.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ2/0016/05/16
status
17.
«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 29.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ2/0090/05/16
status
18.
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 30-ՐԴ, 80-ՐԴ ԵՎ 82-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵՄԴ/0033/04/17
status
19.
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 17-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵՇԴ/0078/04/17
status
20.
«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ՎԴ5/0001/05/08
status
21.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 197-ՐԴ, 199-ՐԴ, 201-ՐԴ, ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵԿԴ/0779/02/10
status
22.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 466-ՐԴ, 470-ՐԴ, 561-ՐԴ, 501-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵԱՆԴ/0168/02/11
status
23.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ, 62-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵԱՔԴ/3702/02/14
status
24.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 468-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԵԿԴ/1769/02/14
status
25.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 187-ՐԴ ԵՎ 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.04.2018, ԿԴ1/1153/02/14