Գտնվել է  3277  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 369-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.09.2019, ԱՎԴ/1617/02/18
status
2.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՌԿԱ Է ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԱՅՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ԵՐԲ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՕՐԻՆԱԿԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ՕՐԸ ՉԻ ՈՒՂԱՐԿԵԼ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ԿԱՄ ՄԻՆՉ ԱՅԴ ԱՌՁԵՌՆ ՉԻ ՀԱՆՁՆԵԼ ԱՅՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.09.2019, ԱՐԴ1/1130/02/18
status
3.
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 16.08.2019, ԵԿԴ/4008/02/17
status
4.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 362-ՐԴ, 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 05.08.2019, ԵԿԴ/3578/02/17
status
5.
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 124.3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ «ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/4024/05/17
status
6.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 124-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/4437/05/17
status
7.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿՈՆԿՐԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՈՐՈՇԱԿԻ ԽՄԲԻ ՄԵՋ ՉՄՏՆՈՂ ԱՆՁԻՆՔ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԵՆ ԱՅԴ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ «ԻՐԱԿԱՆ (ՌԵԱԼ)» ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/4571/05/13
status
8.
ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ` ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ 135-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/3530/05/14
status
9.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 180-ՐԴ, 182-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/5371/05/15
status
10.
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 231-ՐԴ, 237-ՐԴ, 238-ՐԴ, 239-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԽԱԽՏԵԼ Է «ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 37-ՐԴ, 56-ՐԴ, 57-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/6171/05/15
status
11.
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 10.06.1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ 432 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿԱՐԳԻ 12-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/6379/05/15
status
12.
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 10-ՐԴ ԵՎ 25-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/0930/05/16
status
13.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 191-ՐԴ, 192-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, «ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 5-ՐԴ, 6-ՐԴ, 11-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/4091/05/14
status
14.
«ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 10-ՐԴ ԵՎ 11-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/9085/05/16
status
15.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ, 7-ՐԴ, 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/2563/05/17
status
16.
«ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.08.2019, ՎԴ/2992/05/17
status
17.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 54-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 31.07.2019, ՎԴ/13203/05/17
status
18.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 54-ՐԴ ԵՎ 72-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 31.07.2019, ՎԴ/13663/05/17
status
19.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԽԱԽՏՈՒՄԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ, ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ ԿՐԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ՍԱԿԱՅՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑԸ ՄԵԿ ՕՐ ՈՒՇԱՑՈՒՄՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՐԵԼ, ՈՐ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄԸ ՉԻ ՎԵՐԱՑՎԵԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 31.07.2019, ԵԿԴ/1036/02/17
status
20.
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 20-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 31.07.2019, ՇԴ/0016/04/18
status
21.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 114-ՐԴ, 179-ՐԴ, 198-ՐԴ, 362-ՐԴ ԵՎ 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.07.2019, ԱՎԴ/2363/02/18
status
22.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ՄԱՍԻ, 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.07.2019, ՏԴ1/0046/02/13
status
23.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 9-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 236-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ 368-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 26.07.2019, ԱՎԴ2/1046/03/16
status
24.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 9-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 236-ՐԴ ԵՎ 268-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 26.07.2019, ԱՎԴ2/1116/03/16
status
25.
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՐԻՉԻ ՎՐԱ ՄԵԿ ԿԱՄ ՄԻ ՔԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ՛ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՎ՛ ԱՅՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԱՆՀՆԱՐ ԵՆ ԴԱՐՁՆՈՒՄ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 26.07.2019, ԵԿԴ/2080/02/16