Գտնվել է  3756  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 192-ՐԴ, 193-ՐԴ ԵՎ 214-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 20.12.2020, ԵԴ/0051/11/18
status
2.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 325-ՐԴ, 34-329-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 20.11.2020, ԵԴ/0201/01/18
status
3.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 35-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 75-ՐԴ, 268-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 13.11.2020, ԵԴ/0363/01/19
status
4.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 293-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 12.11.2020, ԼԴ/0072/01/18
status
5.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ, 115-ՐԴ, 119-ՐԴ, 179-ՐԴ, 362-ՐԴ ԵՎ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.10.2020, ԼԴ4/1031/02/19
status
6.
ՀԻՄՆԱՎՈՐ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶ Ժ.ՉԻՉՈՅԱՆԻ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆ ԱՌԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.10.2020, ԵԴ/0183/11/18
status
7.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 119-ՐԴ ԵՎ 179-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.10.2020, ԵԴ/24490/02/19
status
8.
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ, ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՕՐԵՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋԸ ՉՊԱՀՊԱՆԵԼՆ ԱՐԴՅՈ՞Ք ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՅՆՊԻՍԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՎԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 23.10.2020, ՎԴ/4665/05/18
status
9.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 419-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 5-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 23.10.2020, ԵՇԴ/0072/04/17
status
10.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓՈՎ ԱՆՁԻՆ (ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ) ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՈՐԱԿՎԵԼ ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 23.10.2020, ՍԴ/0431/02/18
status
11.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՎԱԾ ԵՆ ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՊԱՏԻԺԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԱՆԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 23.10.2020, ԱՎԴ/0063/01/17
status
12.
ՀԻՄՆԱՎՈ՞Ր ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ ԴԻՄՈՂ` «ՎԱՅԿ ՄԵՏԱԼ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՈՒՅԹՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ԱՅԴ ԽԱԽՏՈՒՄԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐԵՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 23.10.2020, ԱՎԴ/0009/11/18
status
13.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓՈՎ ԱՆՁԻՆ (ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ) ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՈՐԱԿՎԵԼ ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 23.10.2020, ՍԴ/0431/02/18
status
14.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 127-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 20.10.2020, ԵԴ/20761/02/18
status
15.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՄԱՀԱՑԱԾ ԱՆՁԻ ԴԵՄ ՀԱՅՑ ՀԱՐՈՒՑՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԵՆԹԱԿԱ Է ԿԱՐՃՄԱՆ, ԹԵ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՊԵՏՔ Է ԿԱՍԵՑՎԻ, ՔԱՆԻ ՈՐ ՎԻՃԵԼԻ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՅԼ Է ՏԱԼԻՍ ԻՐԱՎԱՀԱՋՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 20.10.2020, ԱՐԴ1/0004/02/18
status
16.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 127-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 20.10.2020, ԵԴ/20761/02/18
status
17.
ՀԻՄՆԱՎՈՐ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԴԱՏԱԽԱԶ Տ.ՊՈՂՈՍՅԱՆՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԴԵՄ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏՇԱՃ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՉԷ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 19.10.2020, ԵԴ/0390/11/19
status
18.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 6-9-ՐԴ, 66-ՐԴ, 379-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, 714-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ԿԵՏԵՐԻ, 746-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 14.10.2020, ԱՐԴ1/1163/02/15
status
19.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՐՈՂ Է ԲԵԿԱՆՎԵԼ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՅՆ ՄԱՍԸ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՎԵՐԱՊԱՀ ԲԵԿԱՆՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՊՔԵՐԻ), ՈՐԻ ԴԵՄ ԲՈՂՈՔ ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ ԵՎ ՈՐԸ ՉԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔ ԲԵՐԱԾ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 14.10.2020, ԵԿԴ/0847/02/16
status
20.
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 72-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 13-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 13.10.2020, ԱՐԴ1/0015/01/17
status
21.
ՀԻՄՆԱՎՈՐ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԴԱՏԱԽԱԶ Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԴԵՄ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏՇԱՃ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՉԷ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.10.2020, ԱՐԴ/0003/11/19
status
22.
ՀԻՄՆԱՎՈ՞Ր Է ԱՐԴՅՈՔ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ` ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՌԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.10.2020, ԱՐԱԴ/0008/06/19
status
23.
ՀԻՄՆԱՎՈՐ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶ Ս.ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԴԵՄ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏՇԱՃ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՉԷ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.10.2020, ԵԴ/0052/11/18
status
24.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 14-ՐԴ, 197-ՐԴ, 198-ՐԴ, 201-ՐԴ, 303-ՐԴ, 306-ՐԴ, 470-ՐԴ, 501-ՐԴ, 502-ՐԴ ԵՎ 507-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.10.2020, ԵՄԴ/0250/02/16
status
25.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 376-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.10.2020, ԵԴ/0764/11/19