Գտնվել է  3209  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 23-ՐԴ, 24-ՐԴ ԵՎ 31-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 07.06.2019, ԵԿԴ/1329/02/10
status
2.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 331-ՐԴ, 332-ՐԴ, 335-ՐԴ, 340-ՐԴ, 345-ՐԴ, 347-ՐԴ, 411-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 04.06.2019, ԵԱՔԴ/4524/02/15
status
3.
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼԸ ԴԻՏԱՐԿՎՈՒՄ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԱՅՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ԵՐԲ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՕՐԻՆԱԿԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ՕՐԸ ՉԻ ՈՒՂԱՐԿԵԼ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ԿԱՄ ՄԻՆՉ ԱՅԴ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.05.2019, ԿԴ/0412/02/18
status
4.
«ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.05.2019, ԿԴ1/2503/03/16
status
5.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 103-ՐԴ, 223-ՐԴ, 229-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 24.05.2019, ԵԿԴ/1720/02/16
status
6.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 103-ՐԴ, 223-ՐԴ, 229-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 24.05.2019, ԵԿԴ/1720/02/16
status
7.
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 46-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 14.05.2019, ԵՇԴ/0068/04/16
status
8.
«ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 23-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 14.05.2019, ՎԴ/3317/05/17
status
9.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 277-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 14.05.2019, ԵԱՔԴ/4311/02/15
status
10.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 331-ՐԴ, 344-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.05.2019, ԵԱՔԴ/3276/02/14
status
11.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 31-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ «Գ» ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 25.04.2019, ԵՇԴ/0245/02/14
status
12.
ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 49-ՐԴ, 69-ՐԴ, 71-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 19.04.2019, ԵԱՔԴ/0598/02/15
status
13.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 119-ՐԴ, 179-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 19.04.2019, ԵԴ/17609/02/18
status
14.
«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 43-ՐԴ, 80-ՐԴ ԵՎ 82-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 17.04.2019, ԵԿԴ/0126/04/15
status
15.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 11-ՐԴ, 13-ՐԴ, 369-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 16.04.2019, ԵԿԴ/0612/04/16
status
16.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 32-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 103-ՐԴ ԵՎ 221-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 16.04.2019, ԿԴ1/0264/02/18
status
17.
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 23-ՐԴ ԵՎ 24-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 95-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.04.2019, ԱՎԴ1/0347/02/11
status
18.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 289-ՐԴ, 290-ՐԴ, 294-296-ՐԴ, 298-ՐԴ, 345-ՐԴ, 347-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 47-ՐԴ, 48-ՐԴ, 51-ՐԴ, 53-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ԵԱՔԴ/4741/02/16
status
19.
ՀՀ ՔԱՂԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ԱՎԴ/0670/02/17
status
20.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ, 187-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ԵԷԴ/0810/02/10
status
21.
ՊԱՐՏԱՊԱՆ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԾԱԳՈՂ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ՎԴ/3973/05/15
status
22.
Ո՞Ր ՊԱՀԻՑ ՊԵՏՔ Է ՍԿՍՎԻ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԳՈՒՄԱՐԸ ՉՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԱՎԵԼԻ ՊԱԿԱՍ ՉԱՓՈՎ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՍԿԻԶԲՆ ԱՅՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ԵՐԲ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ ԵՆ ԳՈՒՄԱՐԸ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՓԱՍՏԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.03.2019, ԵՄԴ/1252/02/16
status
23.
ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 113-ՐԴ, 122-ՐԴ, 220-ՐԴ, 222-ՐԴ, 223-ՐԴ, 228-ՐԴ, 265-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 28.03.2019, ԵԿԴ/4054/02/16
status
24.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 53-ՐԴ, 60-ՐԴ 62-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 28.03.2019, ԿԴ/0082/02/09
status
25.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 213-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.03.2019, ԼԴ/3377/02/14