Գտնվել է  3521  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 223-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 3-ՐԴ, 80-ՐԴ ԵՎ 214-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 08.07.2020, ՎԴ/12139/05/18
status
2.
ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/1309/05/16
status
3.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ԿԱԶՄՎԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ` ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՄԲ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/6541/05/18
status
4.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 215-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ` ՄԻՆՉԵՎ 25.06.2016 ԹՎԱԿԱՆԸ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 201-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/7527/05/16
status
5.
«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 22-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/9457/05/16
status
6.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 215-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ` ՄԻՆՉԵՎ 25.06.2016 ԹՎԱԿԱՆԸ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 201-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/7527/05/16
status
7.
ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/1309/05/16
status
8.
ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (3-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/1309/05/16
status
9.
ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (4-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.07.2020, ՎԴ/1309/05/16
status
10.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 180-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 30.06.2020, ՎԴ/5826/05/15
status
11.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 14-ՐԴ, 17-ՐԴ, 331-ՐԴ, 332-ՐԴ, 335-ՐԴ, 337-ՐԴ, 345-ՐԴ, 347-ՐԴ, 409-ՐԴ, 417-ՐԴ ԵՎ 1058-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.06.2020, ԵԿԴ/1765/02/17
status
12.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 178-ՐԴ, 187-ՐԴ, 280-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.06.2020, ԳԴ1/0034/02/16
status
13.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 11-ՐԴ, 17-ՐԴ ԵՎ 362-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.06.2020, ԿԴ2/0846/02/18
status
14.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 14-ՐԴ, 17-ՐԴ, 331-ՐԴ, 332-ՐԴ, 335-ՐԴ, 337-ՐԴ, 345-ՐԴ, 347-ՐԴ, 409-ՐԴ, 417-ՐԴ ԵՎ 1058-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 29.06.2020, ԵԿԴ/1765/02/17
status
15.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 119-ՐԴ, 179-ՐԴ, 362-ՐԴ ԵՎ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 12.06.2020, ԵԴ/25897/02/18
status
16.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 419-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 12.06.2020, ԼԴ/1336/02/08
status
17.
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 51-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 13.07.2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ 808-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 05.06.2020, ԱՎԴ/0060/04/17
status
18.
17.06.1998 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ, 01.01.1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏԱԾ ԵՎ 09.04.2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 48-ՐԴ, 51-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 05.06.2020, ԵԿԴ/0384/02/13
status
19.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 55-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԸ ԵՎ 368-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.06.2020, ՍԴ2/0037/04/16
status
20.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 119-ՐԴ, 340-ՐԴ, 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.05.2020, ԼԴ1/0685/02/19
status
21.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 27.05.2020, ԵԷԴ/0057/04/15
status
22.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 119-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.05.2020, ԵԴ/30382/02/18
status
23.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 17-ՐԴ, 119-ՐԴ, 179-ՐԴ, 362-ՐԴ ԵՎ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.05.2020, ԵԴ/5151/02/19
status
24.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 368-ՐԴ ԵՎ 371-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 22.05.2020, ԿԴ/0848/02/18
status
25.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 243-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.05.2020, ԵԿԴ/1159/02/17