Գտնվել է  4802  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ

status
1.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 10-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 13.12.2023, ՎԴ/13403/05/21
status
2.
ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԱՊՕՐԻՆԻ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՎ ԳՈՒՅՔԻ ԳԱՂՏՆԻ ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՐԻՇԻ ԳՈՒՅՔԸ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՎՆԱՍԵԼՈՒ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 15.11.2023, ՍԴ/0129/01/20
status
3.
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 279-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ 3-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 11.11.2023, ԳԴ4/0016/01/18
status
4.
ՀԻՄՆԱՎՈ՞Ր ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ ՏՈՒԺՈՂԻ ԲՈՂՈՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ԷՄԱՆՈՒԵԼ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԵՎ ԱՐՄԵՆ ԿՈՒԶԻԿՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 118-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ ՉԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ԽԱԽՏՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.11.2023, ԵԴ/0203/11/20
status
5.
ՄԻՇԱ ԱՐՄԵՆԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌԵԼԻ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 335-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 4-ՐԴ ՄԱՍՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.11.2023, ԵԴ/1424/01/21
status
6.
ԻՐԱՎԱՉԱ՞Փ ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 5-ԻՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 59-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 11-ՐԴ ՄԱՍՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒԳԱՆՔԻ ՉԱՓԻՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ ԲՌՆԱԳԱՆՁԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՆՁԻ ՎԻՃԱԿԸ ՎԱՏԹԱՐԱՑՆՈՂ ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.11.2023, ԿԴ/0332/13/22
status
7.
«ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 01.11.2023, ԵԴ/22976/02/22
status
8.
ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐՈՎ «ԵՐԵԽԱՅԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՇԱՀ»-Ի ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 16.10.2023, ԵԴ/32820/02/19
status
9.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 66-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 13.10.2023, ԱՎԴ2/1332/02/21
status
10.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 3-ՐԴ, 5-ՐԴ, 25-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, «ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 46-ՐԴ, 48-ՐԴ, 62-ՐԴ ԵՎ 68-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 30.04.2015 ԹՎԱԿԱՆԻ Հ. 319-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 13.10.2023, ՎԴ/10153/05/19
status
11.
ՀԻՄՆԱՎՈ՞Ր Է ԱՐԴՅՈՔ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼ ԱԼԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆ Մ.ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ ՀԱՏՈՒԿ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.10.2023, ԵԴ/0052/12/22
status
12.
ԻՐԱՎԱՉԱՓ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ Կ. ԵՂՆՈՒԿՅԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՔԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՇՏՊԱՆ Տ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԵՐՎԱԾ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆ ԱՌԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆԵԼԸ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 10.10.2023, ԵԷԴ/0039/01/17
status
13.
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ «ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԻՄԱՍՏՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՉԱՓԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 09.10.2023, ԵԱՔԴ/2014/02/17
status
14.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՌԿԱ Է ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 06.10.2023, ՎԴ/10411/05/19
status
15.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 180-183-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 06.10.2023, ՎԴ/7078/05/18
status
16.
ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ԵՎ ՈՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ` ՏՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆԸ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 06.10.2023, ՎԴ/2694/05/19
status
17.
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 41-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 4-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 06.10.2023, ՎԴ/1342/05/20
status
18.
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 27-ՐԴ ԵՎ 83-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 06.10.2023, ՎԴ/6304/05/22
status
19.
ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ԵՎ ՈՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ` ՏՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆԸ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 06.10.2023, ՎԴ/2694/05/19
status
20.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՌԿԱ Է ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 06.10.2023, ՎԴ/10411/05/19
status
21.
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 372-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.10.2023, ԵԴ/40776/02/22
status
22.
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 26-ՐԴ ԵՎ 27-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 03.10.2023, ԿԴ1/0244/02/17
status
23.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ ՈՉ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՋ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (1-ԻՆ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 02.10.2023, ՎԴ/6665/05/18
status
24.
ԱՐԴՅՈ՞Ք ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ ՈՉ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՋ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (2-ՐԴ ՄԱՍ)
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 02.10.2023, ՎԴ/6665/05/18
status
25.
ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ 10.02.2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԱՌԿԱ ՎՐԻՊԱԿՆ ՈՒՂՂԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Որոշում,   Վճռաբեկ դատարան, 19.09.2023, ՎԴ/0012/05/22