Գտնվել է  96  ակտ
Յուրաքանչյուր էջում ցուցադրել ակտ

Նորություններ

status
1.
«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.06.2020, ՀՕ-311-Ն
status
2.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.06.2020, ՀՕ-310-Ն
status
3.
«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 22.06.2020, ՀՕ-309-Ն
status
4.
ԱՆԿԱԽ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Սահմանադրական օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 25.09.1991, ՀՕ-405
status
5.
ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 23.03.1992, ՀՕ-14
status
6.
ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրենսգիրք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 19.03.1992, ՀՕ-12
status
7.
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 25.06.2020, ՀՕ-340-Ն
status
8.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Ազգային Ժողով, 25.06.2020, ՀՕ-332-Ն
status
9.
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 31.07.1994, ՀՕ-115
status
10.
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 23.07.1994, ՀՕ-113
status
11.
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 08.07.1994, ՀՕ-112
status
12.
ՀՀ-ՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 17.06.1994, ՀՕ-110
status
13.
ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 14.06.1994, ՀՕ-106
status
14.
ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 14.06.1994, ՀՕ-104
status
15.
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ /ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ/ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 13.06.1994, ՀՕ-103
status
16.
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ, ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԻՑ, ՏՈՒՐՔԵՐԻՑ ՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻՑ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 26.04.1994, ՀՕ-100
status
17.
ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԽԱՉ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 22.04.1994, ՀՕ-97
status
18.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՐՈՍ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՈՉՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 22.04.1994, ՀՕ-96
status
19.
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 22.04.1994, ՀՕ-95
status
20.
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 30.12.1993, ՀՕ-92
status
21.
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 30.12.1993, ՀՕ-91
status
22.
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 27.12.1993, ՀՕ-90
status
23.
ՇԱՀՈՒՅԹ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿ ՉՀԵՏԱՊՆԴՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 24.11.1993, ՀՕ-88
status
24.
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 08.09.1993, ՀՕ-82
status
25.
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օրենք,   ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, 02.09.1993, ՀՕ-80